Homepage  Portfolio

 

24/7

24/7 Haaglanden is een boek in woord en beeld van de praktijk van het politiewerk. Van de noodhulp tot de bomverkenners, van de aanpak van stelselmatige geweldplegers tot de enorme inzet op KoninginneNach, van de verkeerssurveillance tot de samenwerking met burgers in hun eigen wijk.
Het schetst een indringend beeld van het korps Haaglanden. De titel duidt op het feit dat de politie de enige instantie is die 24 uur per dag zeven dagen in de week op straat is om mensen hulp te bieden. Het is de politie die aanspreekbaar blijft als kantoren en winkels sluiten en de telefoonbeantwoorder aangaat. Het is de politie die waakt als Nederland slaapt. Veel afdelingen en diensten worden in het boek belicht tijdens hun dagelijkse werk. De trots die dit boek oproept op het werk van Politie Haaglanden, straalt ook af op alle andere korpsen in Nederland.

Bijzonder: het is een bijzonder groot en volumineus boek. Het bestaat uit 10 verschillende dossiers.

Oplage: 10.000 stuks.